Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

HTX nông nghiệp DV Đak Krong

Xã Đak Krong, huyện Đak Đoa, Gia Lai, Đăk Đoa, Gia Lai

8.0

HTX XD-TM-DV Phượng Hoàng

Làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai, Đức Cơ, Gia Lai

8.0

HTX SX, TM, DV, DL NN Ia Mơ Nông

Thôn Ia Lôk, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, Chư Păh, Gia Lai

8.0

HTX NN và PTCNC Đức Cơ

Thôn Ia Lâm Tốk, Xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, Đức Cơ, Gia Lai

8.0

HTX cà phê Tân Nông Nguyên

Tổ dân phố 2, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, Chư Sê, Gia Lai

8.0

HTX DVNN Nghĩa Hòa

Thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, Chư Păh, Gia Lai

8.0

HTX NN và DV Lam Anh

Thôn Tuơh Ktu, Xã Glar, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai, Đăk Đoa, Gia Lai

8.0

HTX SXKD DVNN Ia Ring

Thôn Ia Ring, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, Gia Lai, Chư Sê, Gia Lai

8.0

HTX DVTH xã Ia Blang

Thôn 2, Xã Ia Blang, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai, Chư Sê, Gia Lai

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch